Torsdag den 3. februar 2011 kan du komme med Venstre i Sorø til Christiansborg.

Alle interesserede (max 40 personer) kan køre med bussen fra busterminalen på Rådhusvej kl. 16. (Hvis ikke bussen bliver fyldt køres der i privatbiler.)

Der er rundvisning på Christiansborg kl. 17.30-19.15, herefter spisning for egen regning i Snapstinget.

Tilmelding på tlf. 20 29 21 27 eller tlf. 50 44 12 19 senest den 25. januar 2011.

Busterminalen i Sorø