Lokalhistorisk forening for tidligere Dianalund kommune holdt generalforsamling den 10. marts.

Før generalforsamlingen holdt Jørgen Mogensen et lysbilledforedrag på en times tid. Det var der stor tilslutning til. 55 mennesker sad som sild i en tønde i Kantinen i Borgerhuset. Der var stor stemning for at Jørgen Mogensen holdt et nyt foredrag med andre gamle lysbilleder. Da opfordringen var så massiv, vil dette også ske, hvis Corona-virus-situationen tillader det.

Foredraget vil i givet fald foregå i nr. 3, hvor der er bedre plads, og det vil ske i april, hvis situationen tillader det. Tilhørerne er jo for en hel dels vedkommende i risikogruppen for navnlig at blive smittet. Så Foreningens bestyrelse vil vurdere situationen.

Et arrangement er aflyst: Sang og fortælleaftenen om 2. Verdenskrig den 15.4. Her skønnede vi at tilstrømningen ville være stor, og at det fortrinsvil ville være folk, der kunne huske 2. Verdenskrig. Vi tør ikke risikere, at de bliver smittet.

De andre arrangementer kører som planlagt. Det første er Fyraftensmødet den 19.3., hvor Jørgen Mogensen vil fortælle om dagligdagen under besættelsen belyst ved filmklip fra Dianalund, Tersløse og Niløse.