LYSETS OG FARVENS MESTER. Theodor Philipsen

Fernisering: Fredag 3. februar kl. 17. Se udstillingen frem til 5. juni 2017.

Med solen i øjnene

Foråret på Sorø Kunstmuseum byder på et enestående møde med den danske impressionistiske maler, Theodor Philipsen (1840-1920). Mange kender først og fremmest Philipsen som dyremaleren med forkærlighed for kreaturerne på Saltholm. Andre vil med rette fremhæve Philipsens landskaber, der vibrerer af lys, farve og atmosfære og cementerer hans rolle som impressionisten og fornyeren i dansk kunst.

Som en syntese af hans maleriske ekvilibrisme og motiviske mod, står malerier i blændende modlys med lange skygger fra køernes kroppe, ligesom et simpelt staldinteriør kan forvandles til en eksplosion af lys og farve, når en gylden stråle strømmer frem under koens løftede hale og glimter som en stjernekaster, idet den rammer gulvet.

Tyrekalven

Udstillingen vil fokusere på Philipsen som impressionist. Den vil tage os med på en rejse gennem hans livsværk og vise, hvorledes han med afsæt i Guldalderens traditionelle dyremaleri bevæger sig over i et moderne landskabsmaleri og overgiver sig til lysets og farvenes kraft. Denne udvikling blev igangsat under flere udlandsrejser bl.a. til Paris, og siden næret gennem hans venskab med den franske kunstner Paul Gauguin under dennes ophold i København.

Ikke siden Philipsens død i 1920 har der været vist en så ambitiøs og omfattende udstilling af hans værker. Udstillingen er udviklet af Randers Kunstmuseum og omfatter mere end 60 udvalgte malerier og skulpturer – absolutte hovedværker såvel som sjældent viste arbejder – stillet til rådighed af danske museer og en lang række private samlere.

En sen efterårsdag i Dyrehaven

Forskningsbaseret bogværk
Den retrospektive udstilling bygger på en årelang forskningsindsats af seniorforsker og tidligere museumsleder ved Randers Kunstmuseum Finn Terman Frederiksen. Den nye viden om og de nye vinkler på Philipsens kunst er publiceret i en rigt illustreret monografi, udgivet som et selvstændigt bogværk i forbindelse med udstillingen.

Udstillingen og bogudgivelsen er økonomisk støttet af: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinusfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett-Fonden, Brand af 1848 Fond, Ny Carlsbergfondet samt Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

Theodor Philipsen