Der er lige fyret syv dygtige dagplejere på Frederiksberg, og nu er der snak om at lukke små børnehaver. Sorø Kommune satser ensidigt på ”store, bæredygtige enheder”. De har tilsyneladende institutionsledernes fulde opbakning.

Men bliver forældrene nogensinde hørt? Forældre til børn i Skovhuset er med rette skuffede over, at der nu skabes usikkerhed om den populære skovbørnehaves fremtid. Politikerne har ifølge DAGBLADET (19. januar 2011 sektion 2, side 8) foreslået, at der skabes en fælles ledelse af daginstitutioner.

Forældrenes opbakning til dette forslag er formentlig udtryk for et generelt ønske om, at politikerne prioriterer at udtynde laget af offentlige administratorer frem for at skære ned i velfærdsstatens frontlinje.

Der skal da være skovbørnehaver i Sorø