PRESSEMEDDELELSE

Sorø Erhvervsudviklingsråd: Luftkasteller, nej tak
Der blev kastet mange bolde i luften på Erhvervsudviklingsrådets strategidag tirsdag, men der skal analyseres mere, før det besluttes hvilke bolde som skal gribes og dribles videre med i fremtiden. For en ting er rådet enige om: den strategiske erhvervsudvikling skal være velfunderet.

Erhvervsudviklingsrådet regner med at kunne tegne konturerne af det fremtidige strategiske fokus efter næste møde som finder sted den 4. oktober.

Hvad skal Sorø satse på i fremtiden? Hvor er vækstmulighederne og hvilke virksomheder skal vi forsøge at tiltrække?

Der var store spørgsmål til debat på Erhvervsudviklingsrådets strategidag tirsdag den 16. august. En indledende analyse af nøglefaktorer i kommunen tegnede et billede af kommunens profil og udfordringer som bød på både velkendt stof og enkelte overraskelser.

Analysen viser bl.a. at et markedssegment som er meget stærkt repræsenteret i kommunen er såkaldte agro-virksomheder. Altså virksomheder som har tilknytning til landbruget, enten i form af underleverandører af feks maskiner, eller know-how. Kongskilde, Mølbro, Gefion og Ankerhus er oplagte eksempler, men analysen viser at der er mange flere.

”Det kunne godt se ud til, at agro-området er et område hvor vi reelt skiller os ud her i Sorø. Et stærkt virksomhedssegment kombineret med den gode geografiske placering kan meget vel være noget af det, vi skal slå på fremover. Men før vi løber ud ad en tangent må vi vide noget mere,” sagde Michael von Bülow, direktør i Nisted-bruun+von Bülow.

Erhvervsrådets formand Mads Birk Kristoffersen, direktør i Gefion, er enig: ”For mig gælder det ikke om at få sat ord på et papir så hurtigt som muligt. Det handler om at hvis vi skal vælge en retning for fremtiden, så skal det valg være velkvalificeret. Vi har brug for at komme et spadestik dybere på en række områder, så vi har bedt kommunen foretage nogle yderligere analyser før vi drager konklusioner.”

Kommunal kundepleje
Men et er indsatsen for at tiltrække nye virksomheder. Mindst lige så væsentligt er det at værne om de eksisterende virksomheder.

”Det er vigtigt at gøre en indsats for at fastholde de virksomheder som allerede er her. Her må kommunen gerne være mere udfarende. Opsøge virksomhederne, spørge ind til hvordan det går. Hele tiden sikre sig, at rammerne er på plads, så virksomhederne kan trives,” siger Torben Halgaard, direktør i Danske Bank.

Her tilbød rådet kommunen sin hjælp med at udarbejde en tjekliste over ”hygiejnefaktorer” – ting som bare skal være i orden, hvis man skal drive virksomhed i Sorø kommune. ”Tjeklisten skal være et værktøj for kommunen. Den kan styrke selvværdet, fordi Sorø reelt har mange ting at byde på. Og så kan den afsløre, hvor der er huller, som skal udbedres,” siger Hans Henningsen, direktør i DBI Plastics.

“Totalt set skal kommunen sikre sig at fundamentet og feel good-faktoren for både virksomhed og medarbejder minimum er på niveau med resten af Danmark – og gerne en tand bedre. Det vil hurtigt rygtes, og så bliver det lettere at tiltrække nye virksomheder til området. Vi skal ganske enkelt have sat gang i en positiv spiral,” siger Hans Henningsen.

Iværksætteri var et andet område som fik mange ord med på vejen. Målrettet udvikling af turisterhvervet med fokus på oplevelsesturisme er en anden mulighed. Endelig blev vigtigheden af mere synlighed og netværk mellem de eksisterende virksomheder understreget.