Naar jeg skal prise saa fremragende en hersker, er jeg mere bange for at bruge for sparsomme, end for store ord; mine ord skal jo ikke blot gælde den største dronning, men ogsaa den mest uangribelige borger og samtidig den mest overbærende moder. Det alt for stærke lys blænder mig; jeg udtaler blot med nedslagne øjne min beundring over alt det, jeg ikke evner at prise. Klart og tydeligt straaler jo hos denne ene Dronning Margrethe II alle hendes højtpriste fortrin: klogskab, retsind, mildhed, fromhed, fremsyn, højsind, standhaftighed og mod.

Pressefoto

Sådan kunne Ludvig Holbergs fødselsdagstale til Dronning Margrethe lyde. Naturligvis kendte han ikke Margrethe II, der i dag fylder 80 år, men han ville utvivlsomt ord for ord gentage den hyldest, han for 290 år siden rettede til Margrethes fjerne forfader, Kong Frederik IV (1699-1730). Holberg var en uforbeholden beundrende tilhænger af det danske monarki. I sit store tre-bindsværk ”Dannemarks Riges Historie”, udgivet i årene 1732-35, beskrev han nøje samtlige danske konger helt fra Odins søn, sagnkongen Skiold, og naturligvis også den første Dronning Margrethe (1375-1412). ”Hun kan regnes for en af de største regenter, som er at finde i historien; thi ved sin visdom og statskunst forenede hun tre riger og vidste også ved samme sin visdom at holde dem forenede, så længe hun levede (Kalmarunionen oprettet 1397 mellem Danmark, Norge og Sverige)”, skrev Holberg.

Fra Holbergs sidste hjem Tersløsegaard, hvor Holberg Museet i dag er indrettet, viderebringes hans hyldest sammen med de nulevendes lykønskning til Dronning Margrethe II. På Tersløsegaard er Dannebrog hejst til tops.

CORONA – aflysning eller ej?
Beslutning om eventuel aflysning af de programsatte sæsonarrangementer er endnu ikke truffet. HolbergMuseets bestyrelse holder om kort tid ekstraordinært møde (pr. Skype-forbindelse), hvorefter nærmere orientering vil blive givet. Foreløbig holdes Museet helt lukket – også for gruppebesøg, der ellers normalt kan aftales med foreviseren.

LUDVIG HOLBERG MUSEET TERSLØSEGAARD
Holbergsvej 101, 4293 Dianalund
www.tersloesegaard.dk