Det lokale firma Brave er en del af pilotprojektet ”ToiletHeaven”, der finder sted på fire skoler på Frederiksberg. Der er tale om et nudging-projekt, hvor eleverne dels har et medansvar for rengøringen i løbet af skoledagen, og hvor toiletfaciliteterne også får et løft.

Skolen ved Søerne, Ny Hollænderskolen, Søndermarkskolen og Skolen på Duevej i Frederiksberg Kommune er gået med i pilotprojektet ”ToiletHeaven”, som faciliteres af skoleafdelingen i samarbejde med firmaet Brave. Børn og voksne er altså gået sammen om at holde skolernes toiletter rene og pæne og har gjort op med de ulækre forhold på toiletterne og skabt et ”ToiletHeaven”, hvor børn og voksne i fællesskab holder toiletterne rene og pæne.

Læs mere om projektet her.

Foto: ABW