Af Niels Hilker, Danmark Naturfredningsforening, Sorø. 

Sorø Kommune har udsendt forslag til en ny lokalplan, SK 58 for et erhvervsområde ved Centervej. I forlængelse heraf fremsender Danmark Naturfredningsforening Sorø hermed nedenstående bemærkninger og indsigelser.

Lokalplanen sikrer ikke Sorø Kommunes ønske om en grøn profil.

Sorø Kommune skriver i sin indledning, at lokalplanen skal være med til at sikre kommunens fortsatte grønne profil ved bl.a. at fastholdelse af beplantning i området, men under hensyntagen til at virksomhederne opnår synlighed fra offentlige veje.

Endvidere vil denne lokalplan gøre det muligt, at virksomheder i lokalplanområdet kan eksponeres yderligere ved hjælp af flag.

Men desværre lever lokalplanens bestemmelser ikke op til ønsket om at sikre Sorø Kommunes fortsatte grønne profil, da der i pkt. 6 og 9 dels gives mulighed for flagudsmykning og dels tillades solitære træer, som erstatning for det tidligere krav om helt afskærmende beplantning.

Begge dele vil DN Sorø gerne beklage. For det første fordi den afskærmende beplantning er levested for en variation af dyr og planter og kan indgå som spredningskorridor og grøn økologisk kile.

Ligesom de levende hegn understøtter en grøn oplevelse af Sorø Kommune og skaber en visuel sammenhæng med de omkringliggende naturomåder. Hertil kommer, at mange tilflyttere netop vælger Sorø Kommune på grund af den grønne profil og de meget naturskønne omgivelser.

En flagudsmykning vil skæmme indgangen til Sorø by, og ønsket om flag virker ikke gennemtænkt. Det er jo ikke detailbutikker, der skal være i erhvervsområdet, men højteknologisk og måske internationalt orienterede virksomheder. De lever ikke af impulskøb og er næppe afhængig af 5 sekunders eksponering ud mod Elmebjergvej eller mod Motorvejen for den sags skyld.

I politikerpanelet på DNs valgmøde i efteråret var der enighed om, at Sorø Kommune skal tage hensyn til naturen og til Sorø Kommunes grønne profil. Lokalplanforslaget virker imidlertid ikke i overensstemmelse med dette budskab.

Sorø Kommune skal gå foran og udarbejde en fremsynet, kreativ og ambitiøs erhvervsstrategi, der på sigt vil være med til at kendetegne Sorø Kommune som den kommune, hvor man lykkedes med at få erhvervsudvikling til at gå hånd i hånd med stor hensyntagen til naturen, øget tilflytning og masser af muligheder for naturoplevelser for borgerne. Og naturligvis lade disse ambitioner afspejle sig i lokalplanforslag som det fremlagte.

På den baggrund skal DN Sorø derfor opfordre til, at der i lokalplanen stilles krav om afskærmende beplantning både mod syd og mod vest samt, at eksponering med flag ikke tillades.