Af Jakob Spliid (V), Formand for Børn og Undervisningsudvalget

I de nu overståede budgetforhandlinger kæmpede jeg og Venstre for at få et bedre budget på børneområdet i forhold til det budgetforslag, administrationen havde fremlagt.

På trods af, at kommuneaftalen gav et vanskeligt udgangspunkt, så er jeg tilfreds med det, vi nåede i mål med, i forhold til de besparelser der var lagt op til. Kort kan jeg nævne:
Fastholdelse af minimumsnormeringer i 2023.
Fastholdelse af naturvejlederaftale på Kongskilde.
Fastholdelse af eksisterende budget på drift- og aktivitetskonti.
Større budget på foranstaltnings- og specialundervisningsområdet (selvom jeg havde håbet på et endnu større budget til specialundervisning).
Annullering af de 2 lukkeuger i pasningstilbud.

Jeg gik også til forhandlingerne med et stort og vedholdende ønske om, at vi fik taget hånd om kapacitetsudfordringerne på Frederiksberg – både hvad angår skole og daginstitution.
På trods af lange forhandlinger lykkedes det ikke.
Hverken Konservative eller Socialdemokratiet var enige i udfordringen og ønskede ikke at afsætte så meget som en krone. Jeg må bare sige, at jeg ikke begriber det.

Jeg argumenterede med den fyldte skole, som allerede nu bruger et faglokale som klasselokale – og som om få år vil mangle 3 lokaler i følge den beregning af kapacitet, jeg fik udarbejdet af fagcenteret tidligere i år og som resten af udvalget også har modtaget.

Befolkningsprognosen har igen skudt forkert, og vi skal pt etablere pasning til ca. 66 børn i pavilloner, inkl. pavillonen i Krongården, som nu er opsat og i brug.
Jeg argumenterede for, at vi ikke havde set enden på udfordringen, og vi derfor bør opstarte arbejdet med at få etableret en ny daginstitution. Det var der ikke vilje til. Et kompromis kunne have været en tilbygning på eksisterende institution.
Heller ikke her ville Konservative eller Socialdemokratiet lytte. I stedet ønskede man at øge beløbet til modernisering af Holbergskolen med 11,5 millioner, så der nu er 92,5 millioner i puljen. Jeg kan kun være tilfreds med, at vores skoler bliver prioriteret i hele kommunen, men jeg mener, at det er forkert, at der ikke først bliver taget hånd om en løsning af de akutte kapacitetsproblemer, inden vi igen kigger på et forøget budget til Holbergskolen.

Det er jeg rigtig ærgerlig over, da de lappeløsninger, vi i stedet må lave, både er dyrere og bestemt ikke pædagogisk bedre.