Når Sorøborgene til næste år kører en tur på genbrugspladsen med traileren fuld af haveaffald, får de grøn fjernvarme tilbage i radiatoren i Sorø og recirkulerer vitale næringsstoffer, herunder fosfor, til dansk landbrug.

På onsdag kl. 13 tager Sorøs borgmester Gert Jørgensen første spadestik til det, der bliver Danmarks og verdens første kraftvarmeværk med have- og parkaffald som primær energikilde.

“Vi glæder os over at kunne bruge lokale energiressourcer. Det betyder reelt set, at når vores borgere afleverer grønt affald på genbrugspladsen, så får de det tilbage som varme i radiatoren. Samtidig kan vi levere klimavenlig CO2-neutral varme,” siger energichef Ole Andersen fra AffaldPlus, der tilføjer at haveaffaldet tidligere var et affaldsprodukt, der blev komposteret, men fremover bliver til grøn varme og el.

Forud for beslutningen tidligere i år om at vælge have- og parkaffaldsløsningen havde Affald Plus foretaget grundige beregninger.

“Vi regnede på en lang række scenarier med forskellige energikilder, og det stod klart, når vi sammenlignede, at have- og parkaffaldsløsningen ikke blot er den billigste for forbrugerne, det er også den klart mest klimavenlige løsning,” siger Ole Andersen.

Alligevel kan kraftvarmeværket i Sorø ende med at blive både det første og det sidste i Danmark, der er baseret på haveaffald. Det skyldes regler, som reelt forhindrer andre kommuner at bygge tilsvarende decentrale værker. Tværtimod falder mange gode projekter til jorden, fordi gældende regler fortsat fremmer projekter baseret på klimabelastende naturgas.

“Klimadagsordenen er stærk og vi skal bruge grønne ressourcer til grøn varme. Vi håber derfor regeringen får held med at ændre de forældede regler i en ny klimaaftale,” siger udviklingschef i Dansk Fjernvarme Kim Behnke.

“Vi mener, at de klimabelastende energikilder ikke skal være en mulighed længere, særligt ikke, når vi har gode grønne alternativer, der oven i købet kan give fjernvarmekunderne den billigste pris. Så det haster med at ændre de forældede regler,” tilføjer han.

Det er Dall Energy fra Hørsholm som via EU-udbud har vundet opgaven med at opføre fjernvarmeværket i Sorø, som kun kom i stand, fordi værket var i udbud inden de nye regler trådte i kraft primo 2019.

“Vi er meget glade for opgaven og glæder os over at kunne medvirke til at skaffe borgerne i Sorø klimavenlig strøm og fjernvarme fra deres eget haveaffald,” siger administrerende direktør i Dall Energy, Jens Dall Bentzen, der samtidig er frustreret over reglerne.

“Vi kan slet ikke få reglerne til at harmonere med klimaministerens ambition om at sikre klimavenlig og prisbillig fjernvarme til danskerne,” siger han.

For Dall Energy har reglerne vidtrækkende konsekvenser for virksomhedens eksportambitioner.

“Der er stor interesse for vores teknologi i Frankrig og Tyskland. Og vi har allerede indgået aftale om at opføre et fjernvarmeværk baseret på have- og parkaffald i Frankrig. Men det er et kæmpe problem for os, at vi ikke kan dokumentere løsningen i større omfang på vores eget hjemmemarked,” siger Jens Dall Bentzen.

Han tilføjer, at Danmark er det eneste land i Europa, som spænder ben for at udnytte bæredygtig biomasse i lokale fjernvarmeværker.

Pressefoto

Første spadestik:

Onsdag den 3. juni kl. 13 ved Sorøs borgmester Gert Jørgensen.
Adresse: Kragelundsvej 2, 4180 Sorø

Om Sorø Bioenergi
1. Have- og parkaffaldet kommer fra 20 lokale genbrugspladser og 11 lokale haveaffaldspladser, der samler haveaffald fra mere end 300.000 borgere.
2. Varmeprisen for et standard en-familiehus i Sorø forventes at blive 12.752 kr. per år. I dag er prisen 15.600 kr., men den ville stige yderligere til 16.500 kr., hvis man var fortsat med det nuværende naturgasfyrede værk.
3. Værket kommer også til at producere el af haveaffaldet svarende til 2.200 borgeres årlige forbrug.
4. På årsbasis kommer 70 % af energien fra lokalt have- og parkaffald.
5. Sorø Fjernvarme er et a/s datterselskab af AffaldPlus, som er ejet af seks sydvestsjællandske kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg.

Om Dall Energy:
• Dall Energy er den højest placerede danske virksomhed på Financial Times liste 2020 over europæiske vækstvirksomheder, nummer fire blandt europæiske energivirksomheder: “Europe’s Fastest Growing Companies”:
https://www.ft.com/content/691390ca-53d9-11ea-90ad-25e377c0ee1f
• Dall Energy har specialiseret sig i at omdanne lokalt haveparkaffald og overskudstræ fra skovbruget til fjernvarme. Dall Energys værker er CO2-neutrale og mængden af haveaffald og overskudstræ er konstant år efter år.
• Når biomasse fra nærområdet bruges til energiproduktion, er det en bæredygtig måde at mindske CO2 udledningen på. Det skyldes at afbrænding af biomasse kun frigiver den mængde CO2, som blev optaget af planten under dens vækst. Lokal biomasse bør ikke forveksles med import af f.eks. træpiller over lange afstande, hvilket påvirker anderledes både lokalt og globalt.
• Prisbelønnet flere gange for sin biomasseteknologi bl.a. for innovation og ren teknologi.

Om projektbekendtgørelsen pr. marts 2019:
• Den nye projektbekendtgørelse er udarbejdet, så de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker skal erstatte kraftvarme-motoren med en eldreven varmepumpe og et naturgasfyr.
• Disse varmeværker giver en højere varmepris og mere klimabelastning, end hvis man bruger rest-biomasse.
• For at forhindre, at varmeværker udnytter restbiomasse har den danske energistyrelse – som eneste land i verden – lavet et regelsæt, der forhindrer dette.
• De danske varmeværker – dvs. varmeforbrugerne – har i det sidste år investeret adskillige mia kr. i eldrevne varmepumper og tilhørende gasfyr.
• En væsentlig del af den strøm, der leveres til varmepumperne, kommer fra fossil el-produktion.
• Naturgas til gasfyrene er fossil energi, som bidrager med CO2 belastning.

Del på sociale medier