Det er en fælles udfordring at give flere unge mennesker lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Tværfagligt netværk giver gensidig inspiration for både lærlinge og virksomheder.  

Netværksmøde i det tværfaglige lærlingenetværk. Foto: Sorø Kommune.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.         

Det tværfaglige lærlingenetværk, som blev etableret af en række virksomheder i 2017 og som drives af Sorø Erhverv, vokser støt. I går deltog flere end 70 lærlinge fra 14 virksomheder i årets første netværksmøde.

En af de virksomheder, som var med for første gang, var smedevirksomheden Chris Jensen fra Stenmagle. Produktionschef Allan Guldborg siger:

“Vi skal gøre mere for at gøre det attraktivt for de unge at vælge håndværksfagene. I lærlingenetværket kan vi som virksomheder få inspiration fra andre brancher i forhold til hvad man kan gøre for at tiltrække lærlinge.

Samtidig er netværket et sted, hvor vi kan have en dialog om emner, der rækker ud over den enkelte branche. Det kan være arbejdsforhold eller udfordringer, som angår mange unge uanset branche. Endelig styrker netværket det lokale kendskab virksomhederne imellem.”

Niels Jørgensen fra Multi-tech er en af dem, som var med til at etablere det tværfaglige lærlingenetværk. Han siger:

“Som virksomheder har vi en opgave i forhold til at give et positivt syn på det at gå i lære. Hvis vi skal påvirke de unges uddannelsesvalg, skal vi kunne påvirke både mødrene og skolelærerne, og det gør vi bedst ved at tage vores opgave som lærepladser meget alvorligt.

Det er min erfaring, at det, du som virksomhed investerer i dine lærlinge, kommer rigtig godt igen. Dels får du nogle lærlinge som er dygtige og dedikerede, og det smitter af på de nye lærlinge, og dels oplever vi ofte, at vores lærlinge senere bliver vores kunder og samarbejdspartnere,” siger Niels Jørgensen fra Multi-tech.

“I lærlingenetværket kan vi som virksomheder lære af hinanden og blive inspireret i forhold til, hvordan vi griber lærlingeopgaven an. Det gavner lærlingene, det gavner os som virksomheder og sidste ende gavner det samfundet,” siger Niels Jørgensen.

Lærlingenetværket er etableret af en række lokale virksomheder og drives af Sorø Erhverv.