Nu kan lærere og pædagoger fra hele landet lære af Sorø Kommunes inklusionsindsats, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Undervisningsministeriet har nemlig valgt at formidle Sorøs Pædagogiske Pejlemærker på ministeriets læringsportal for hele landet, emu.dk.

Formand for Børn og Undervisningsudvalget, Rolf Clausen, glæder sig over, at Sorø-materialet nu kommer en større kreds til gode.

– Det er en stor cadeau til Sorø Kommune, at materialet fra Stærke Børnefællesskaber nu bliver delt på ministeriets portal. Det bekræfter, at vi har en tilgang til inklusion, som andre kan lære noget af.

Mød eksperterne
På emu.dk kan man både læse om De Pædagogiske Pejlemærker og se det materiale, som er udarbejdet til forældre og elever.

Man kan desuden fordybe sig i en række temaer og se videointerview med nogle af landets førende eksperter inden for inklusion og børnefællesskaber. Blandt andet kan man høre psykolog Annette Holmgren fortælle om ”samtaler med børn om problemer”, og man kan høre børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz fortælle om ”børn i udsatte positioner.”

Videointerviewene er en del af et kompetenceudviklingsforløb, som alle medarbejdere på skoler, daginstitutioner og i fagcenter Børn og Familier i Sorø Kommune har gennemført.

Se materialet på EMU her:
http://www.emu.dk/modul/f%C3%A6lles-fodslag-i-arbejdet-st%C3%A6rke-b%C3%B8rnef%C3%A6llesskaber
Se mere om inklusion i Sorø Kommune her: http://inklusion.soroe.dk/

Fakta om De Pædagogiske Pejlemærker

• De Pædagogiske Pejlemærker består af 10 udsagn – pejlemærker – som beskriver vigtige pointer i mødet mellem børn og unge, familier og fagpersoner. Fx ”Vi ser altid udvikling som en mulighed,” ” Vi står skulder ved skulder med børn og forældre,” og ”Vi ved, at vi selv indgår i ligningen.”
• Pejlemærkerne er udviklet for at skabe et fælles sprog og værdigrundlag for inklusionsindsatsen. Forskning viser, at netop et fælles værdigrundlag er afgørende, hvis man vil udvikle et positivt lærings- og udviklingsmiljø for alle børn. Man ved, at de voksnes tilgang og holdninger har en direkte og målbar effekt på børnene.
• Pejlemærkerne bygger på tre pædagogiske teorier: Marte Meo, Narrativ Pædagogik og LP-modellen.
• Samtlige ansatte i Sorø Kommunes i dagtilbud, skoler, sfo’er og i fagcenter Børn og Familier har gennemgået en fælles pejlemærkeuddannelse.
• De Pædagogiske Pejlemærker og det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb er et af resultaterne af et treårigt samarbejde mellem Sorø Kommune og Undervisningsministeriets læringskonsulenter.