Af Linda Nielsen, Byrådsmedlem, SF

Det er af højeste vigtighed, at man kan få mulighed for gode besøg fra sin familie og pårørende, når man bor i plejecentre eller døgninstitution. Det tror jeg at mine byrådskolleger bakker op omkring. Besøgene skal selvfølgelig foregå kontrolleret.

Da der den 14. maj blev åbnet for at beboerne kunne modtage besøg fra familie og pårørende , var det på høje tid.

Men helt ærligt, så synes jeg, vi var langt bagefter med åbningen. Kommunernes Landsforening vurderede, at der ikke var grund til at vente på flere retningslinjer fra Sundshedsstyrelsen, før man åbnede. Det betød, at mange kommuner havde haft åbent længe. I Sønderborg kommune havde man fx kunne få besøg fra 1. maj. De retningslinjer der er for besøgene i Sorø kommune, svarer til det andre kommuner har praktiseret siden starten af maj.

Så er det næste spørgsmål om man kan få indendørs besøg? Det foreslår socialdemokratiet, men bliver gjort til grin af andre partier i socialudvalget, hvilket jeg ikke forstår!

Der findes anvisninger på, hvordan det kan lade sig gøre med indendørs besøg. Man kan bare kigge i retningslinjerne fra socialstyrelsen den 15. maj. Der står på side 8:

“Følgende forhold skal indgå i vurderingen af, om borgeren kan modtage besøg i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over:

• Borgeren har egen indgang fra udearealer.
• Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes.
• De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer.”

Med de retningslinjer skal vi se, at få undersøgt, om der kan være en mulighed for indendørs besøg i plejecentre og døgninstitutioner i Sorø Kommune.

Det er muligt, at der er behov for mere personale til at håndtere besøgene, men så må vi prioritere det.

Det her handler om at give mulighed for en menneskelig tilværelse.

Del på sociale medier