Af Henrik Vester, formand, og Rune Jordan, kasserer for Venstre i Sorø

Coronakrisen har givet vores samfund store udfordringer – større end vi har set i de sidste mange år. Krisen har også kastet fornyet lys på, hvordan vores demokrati fungerer i Danmark og på de politiske værdier, vi hver især står for. I marts var der brug for hurtige beslutninger på nationalt plan, så vi kunne beskytte vores sundhedsvæsen og sikre det mod overbelastning og i værste fald sammenbrud.

Vi er nu gået ind i en fase, hvor udviklingen i smittetilfælde ser ud til at være under kontrol, og hvor vi har etableret en lang række retningslinjer og forholdsregler, der sikrer, at dette fortsætter. Derfor har vi nu også den fornødne tid til at gøre os overvejelser om, hvad der giver bedst mening for lige præcis os. Det er med andre ord tid til at bringe nærdemokratiet meget mere i spil i forhold til corona.

Der er store kommunale og regionale forskelle i Danmark. Det, der giver mening i København, passer ikke altid i Sorø. Som liberale mener vi, at vi skal tage udgangspunkt i dette – også når det handler om håndteringen af corona. For der er en verden til forskel på, om man åbner Field’s eller Dianalundcentret. Og vilkårene for Victoria Teatret og Cinemaxx kunne ikke være mere forskellige.

Lad os derfor løsne lidt op for den statslige jernnæve og give plads til, at kommunerne og deres borgere finder de løsninger, der passer bedst til netop dem og deres situation. Vi kender vores egen kommune bedst, og ved, hvor vi godt kan åbne, uden af sætte retningslinjerne over styr. Lad os bekæmpe corona sammen, hver for sig – og tættest muligt på den enkelte borger!

 

Del på sociale medier