Henover sensommeren afholder Nomimind et kursus i mindfulness, der løber over 8 uger.

Mindfulness handler om at være bevidst opmærksom i nuet. At træne mindfulness er træning i at være opmærksomme på det, vi ønsker, når vi ønsker det. Det støtter én i at fokusere på øjeblikket, på det du gør lige nu, og i mindre grad på fortiden eller på fremtidens bekymringer. Mindfulness handler også om, måden vi forholder os til vore tanker på. Det er en træning i at møde os selv og andre med venlighed, tålmodighed, nysgerrighed og tillid. En træning i at kunne rumme det, der er lige nu, og handle på baggrund af indsigt og klarhed, frem for per automatik og gamle vaner.

Tid og sted
Kurset består af 7 mødegange af 2 ½ time på følgende onsdage fra 17.00 til 19.30:
– 22.aug, 29. aug. 5. sep. 12. sep, 19. sep, 26. sep. og afrunding den 3. okt.

Derudover er der et heldags retreat inkluderet den 22. sep. fra 10 – 16.

Kurset finder sted hos Nomimind på Stenstrupvej 11.

Beregn også ca. 30-45 minutters hjemmearbejde i form af meditation og uformel mindfulness hver dag – som du bliver instrueret i.

Indhold
Hver mødegang vil indeholde meditationsøvelser samt refleksioner over øvelser og erfaringer fra hjemmepraksis, ofte blid yoga og stræk, korte oplæg om mindfulness og forskning samt de psykologiske mekanismer, der gøres erfaring med under kurset. Alt foregår under hyggelige og uformelle rammer.

Temaer der bliver berørt undervejs:
• Introduktion til mindfulness
• Assertiv kommunikation
• Stress og trivsel
• Meditation og nuets kraft
• Vi er ikke vore tanker
• Yoga, balance mellem krop og sind
• Motivation og viljestyrke
• Udfordringer og perspektiver omkring mindfulness

Tilmelding og pris
Tilmeld dig på mail til Birgitte ved at skrive til: info@nomimind.dk. Spørgsmål er desuden velkommne på mobil: 23297344.

Hele forløbet koster 1.500 kr. incl. materiale.

Introduktion
Der er desuden en gratis introduktion til kurset den 12. august fra 16-17 hos Nomimind – Stenstrupvej 11. Hvis du ønsker at deltage i introduktionsmødet bør du sende en mail til info@nomimind.dk, så de ved, at du deltager.