Den 10. april 2011 er der kravlegudstjeneste i Lynge kirke. Den starter kl. 10.

Kravlegudstjenesten er for alle deltagere i babysalmesang samt andre interesserede.

Der fortælles, danses og synges nogle af de salmer, de små har lært. Samtidig får børnene lejlighed til at opleve kirkerummet og orglet.

Efter gudstjenesten er der brunch i sogneladen. Alle er velkomne.

Lynge Kirke