Sorø Kommune har valgt Kongskilde Friluftsgård som kommunens gateway til friluftsoplevelser pr. 1. januar 2012. Det meddeler Doreen Møller Holmquist, forstander og naturvejleder på Kongskilde Friluftsgård.

Udnævnelsen er sket i november som en del af EU-projektet Rekreative Ruter, der vil udpege flere gateways i andre kommuner i regionen i 2012. I foråret 2012 bliver alle gateways præsenteret nærmere, og det bliver endnu en god lejlighed for publikum at besøge dem.

Hvad vil det sige at være en gateway til friluftsoplevelser?

Projektmagerne, der udgøres af fagpersoner fra kommunerne i Region Sjælland, regionen selv og Østdansk Turisme oplyser, at en gateway er:

  • et startpunkt for aktive oplevelser i et landskab
  • et bemandet knudepunkt for tjenesteydelser, information og faciliteter, som er relevante for dem, der søger aktive oplevelser i et landskab
  • let at komme til med flere forskellige transportmidler
  • stedet hvor de aktive (vandrere, cyklister, ryttere eller andre, der dyrker friluftsliv) finder de relevante informationer og service
  • stedet hvor der findes relevante oplysninger om service og oplevelser i nærheden, minimum i form af digital information. Digital information er tilgængelig på opstillet pc eller via WiFi
  • er drevet af eller i samarbejde med private lokale erhvervsvirksomheder
  • kan – men behøver ikke – være fysisk placeret i én bygning

Formålet med gateways til friluftsoplevelser er at fremme formidling til turister og borgere om muligheder for at bruge forskellige rekreative ruter og friluftsfaciliteter i et område. Dette sker med udgangspunkt den privat virksomhed, der gerne vil påtage sig opgaven. Der gives tilskud på op til 20.000 kr. for etablering af diverse kommunikationsmidler, f.eks. wifi.

Som gateway til friluftslivet i Sorø vil Kongskilde Friluftsgård bl.a. blive præsenteret i Friluftsguiden.dk, der dækker friluftsoplevelser i Region Sjælland samt i trykte turkort til cyklister og vandrere.

Doreen Møller Holmquist