Fra det kongelige sekretariat er der indløbet meddelelse om, at Kong Neptun og hele hans kongelige følge kommer til Sorø Roklub lørdag den 29. august 2010 kl. 15.00 for at døbe klubbens nye hold kaniner.

I spidsen for modtagelseskomiteen står Birgit Juel-Hansen, som leder af arbejdet med klubbens mange unge roere samt formanden Merete Leisted Busk.

Birgit fortæller, at klubbens kaniner er velforberedte til dåben, idet de hen over sæsonen har lært de regler, der gælder for at færdes på Sorø Sø, ligesom de er blevet erfarne ”udi rosporten”. Flere af de unge har allerede fået erfaring med at stille op til kaproning.

I forlængelse af kanindåben modtager de nye roere dåbsbevis. Alle er velkomne – begivenhederne kan følges fra Sorø Roklubs forplads.