Nu skal der ryddes op i vejrabatterne, så slåmaskinen kan komme til. Landmænd kan få slået rabatten langs deres frøgræsmarker først, hvis de ønsker det, skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.Nu skal der ryddes op i vejrabatterne, så slåmaskinen kan komme til. Landmænd kan få slået rabatten langs deres frøgræsmarker først, hvis de ønsker det, skriver Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Når Vej og Park til juni går i gang med at slå rabatterne langs de kommunale veje, har oversigtsarealer og frøgræsmarker har førsteprioritet.

Skal vi slå din rabat først?
Landmænd, som har frøgræsmarker langs kommunens veje, kan få slået rabatten til skel – altså en længere slåning end de 0,9 meter, som normalt slås. Hvis man som landmand ønsker dette, skal man skrive til vejogpark@ soroe.dk og skrive ”Frøgræs 2020” i emnefeltet. Anmodningen skal indeholde navn, telefonnummer, e-mail samt et kort, der tydeligt angiver, hvilke rabatstrækninger man ønsker slået.

Ryd op i rabatten
Inden slåningen begynder omkring 1. juni, er det vigtigt, at lodsejerne udbedrer eventuelle skader, som måtte være sket på rabatterne i vinterens løb. Sten, pæle og andre genstande, der kan skade klippeudstyret, skal fjernes.

Foto: ABW