Klima, vækst og sundhed var på dagsordenen på Sorø Kommunes kommunalbestyrelses visionsseminar den 6. og 7. maj, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Hvordan håndterer vi klimaudfordringerne, fremmer en bæredygtig vækst og styrker borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel? Det var de store spørgsmål, som blev drøftet på et seminar om kommunalbestyrelsens Vision 2022, som med afsæt i FN’s verdensmål udstikker de store sigtelinjer for kommunens arbejde.

Seminaret bød på oplæg med blandt andre forhenværende klimaminister Martin Lidegaard, klimachef Morten Westergaard fra Middelfart Kommune og direktionen fra Hørkram, Preben Kristensen, Claus Bredvig og Lone W. Petersen, samt fagmedarbejdere og chefer fra Sorø Kommune.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

”Det har været meget værdifuldt, at vi igen har kunnet mødes fysisk og sammen ruste os til de opgaver, som ligger forude. Vi har fået en masse viden, som skal bruges, når vi skal udarbejde en klimahandleplan for Sorø Kommune. Vi har drøftet, hvordan vi fortsat kan styrke væksten og det gode samarbejde med kommunens virksomheder. Og endelig har vi fået skabt et fælles grundlag for at kunne arbejde med det nære sundhedsvæsen og håndtere de komplekse sundhedsopgaver, der kommer flere og flere af.”

Også gruppeformand Anne Madsen (A) glæder sig over, at kommunalbestyrelsen har fået mulighed for fælles fordybelse og drøftelser. Hun siger:

”Det vigtigste ved sådan et seminar er at få givet hånd på, at alle de store ord skal omsættes til brugbare og meningsfulde handlinger.”

Sorø Kommune er via DK 2020-samarbejdet i gang med at udarbejde en klimahandlingsplan, som skal være færdig i begyndelsen af 2022.

Pressefoto