Der er valg til nye menighedsråd torsdag 17. september 2020,og allerede nu skal de første skridt tages.

Valgproceduren er ændret lidt siden sidst, det medfører blandt andet, at der skal afholdes et menighedsmøde  og et orienteringsmøde vedrørende valget.

Menighedsmøderne afholdes:

Bjernede Sogn
12. maj kl. 19.00 i Ringerhuset, Bjernede

Slaglille og Fjenneslev Sogne
12. maj kl. 19.00 i Sognehuset, Fjenneslev

Alsted Sogn
14. maj kl. 19.00 i Legathuset, Alsted

Efter menighedsmødet er der en kort pause og derefter afholdes orienteringsmøderne.

Menighedsmødet indeholder indlæg om sognets arbejde, fremtidige planer, orientering om regnskab for det forgangne år og budget for det kommende.

Orienteringsmødet indeholder orientering om det kommende valg o.a.

De siddende råd håber på stort fremmøde og opfordrer til, at man har overvejet sit eventuelle kandidatur.

Foto: ABW