Af Jette Kildegaard, Blå Fornyelse. 

Privatfoto.

Det er vigtigt, at Sorø Kommune fortsat er erhvervsvenlig, og gør meget for at tiltrække nye virksomheder uanset størrelse. Det er godt for økonomien og for Sorø Kommune som helhed. Men vi må ikke glemme, at der er borgere i Sorø Kommune, der har boet her i mange år, som også gerne vil høres.

Hvad kan vi gøre for at afhjælpe den stadigt stigende motorvejsstøj i Pedersborg og Sorø? Hvad kan vi gøre for, at vuggestuebørnene i Ruds Vedby kan komme tørskoet fra bil/cykel og ind i vuggestuen?

Hvad kan vi gøre for, at kronisk syge kan komme på kursus i håndtering af egen sygdom udenfor arbejdstid, så de ikke skal tage fri for at følge et kommunalt tilbud?

Hvad kan vi gøre for, at imødekomme ideen om en tunnel under banen fra Frederiksberg og ud til søen? Hvad kan vi gøre for, at Ruds Vedby Skole fortsat er et naturligt valg i området?

Der er så utroligt mange gode ideer og tanker hos borgerne, og som byrådspolitiker er det vigtigt, at man hele tiden husker at tage alt det med, der betyder noget for vores medborgere. Alle kan ikke tilgodeses, men alle skal ses og høres.