Klip hækken, før du tager på ferie!

Sådan lyder opfordringen fra Vej og Park i Sorø Kommune, som har bemærket, at der flere steder i kommunen er hække og træer, som endnu ikke er blevet klippet, og som derfor går ud over oversigts- og adgangsforhold for trafikanter og fodgængere.

Hække, træer og buske beskæres, så der er mindst 2,50 meter fri højde over fortov og cykelsti og 4,20 meter over kørebanen.

Alle skal kunne komme forbi – også dagplejemødre med tvillingebarnevogne – og skilte og færdselstavler skal være synlige.

På landet skal alle trafikanter kunne færdes på vejen – også skraldebilen og den store brandbil. Derfor skal du klippe beplantning langs rabatten helt ind til skel og op i mindst 4,20 meter fri højde.