Af Bo Mouritzen, Kommunalbestyrelsesmedlem – Enhedslisten i Sorø

Fire partier meldte for nyligt tilbage på Danmarks Naturfredningsforenings henvendelse om, hvor der skal gives et grønt håndtryk.

For Enhedslisten er det helt afgørende, at vi ikke længere nøjes med at vedtage politikker og tomme hensigtserklæringer. Et grønt håndtryk må betyde, at vi går fra ord til handling – ord skal omsættes til handling.

For tre af partierne SF, Konservative og Enhedslisten er et af punkterne for det grønne håndtryk, at ”Vi vil sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer”.

Alligevel stemte stort set hele Kommunalbestyrelsen for, at der skal bruges kemikalier til bekæmpelse af forskellige former for ukrudt og invasive arter.

I Enhedslisten er vi bekymrede over, at økonomiske argumenter igen og igen prioriteres i Kommunalbestyrelsen.

Brugen af kemikalier til ukrudtsbekæmpelse handler grundlæggende om klima og rent grundvand. De beslutninger, der træffes i dag om at bruge gift, får konsekvenser for kommende generationer, idet beslutningerne vil kunne ses i drikkevandet.

Hvis der skal gives grønne håndtryk, skal de følges op af handling. Der skal ikke være mulighed for dispensationer, eller at der findes på en eller anden grund til at bruge gift!

Foto: SDL