Den store Job- og Uddannelsesmesse den 18. januar i Sorø Hallen

Når 8.- og 9. klasserne fra hele Sorø Kommune den 18. januar indtager Sorø Hallen til Job- og Uddannelsesmesse, står et hidtil uset bredt udsnit af virksomheder, brancher og uddannelsessteder klar til at tage i mod dem.

Fra håndværksvirksomheder til teknologivirksomheder, fra detailhandel til store produktionsvirksomheder. Og for første gang er også sundhedssektoren stærkt repræsenteret gennem Region Sjælland og Filadelfia. Herudover er hele paletten af ungdomsuddannelser repræsenteret – fra produktionsskoler over fagskoler og tekniske skoler til Sorø Akademi og en række andre ungdomsuddannelser.

Borgmester Gert Jørgensen glæder sig over, at så mange virksomheder bakker op om messen.

– Det er et fælles ansvar, at de unge kommer godt i gang med uddannelse og job, og det er meget positivt, at så mange både små og store virksomheder vil være med til at klæde de unge på til at træffe nogle gode valg om deres fremtid, siger han.

Få overblik over din karriere
– Målet med messen er at kvalificere de unges uddannelsesvalg og bidrage til, at flere unge kommer i gang med en uddannelse, og helst også med den rigtige uddannelse, siger Lise Lotte Brandt fra Sorø Jobcenter, som er medarrangør af messen.

– Vi har lagt os i selen for at sikre så bred repræsentation af virksomheder, brancher og uddannelser, som overhovedet muligt. Det betyder, at de unge reelt kan danne sig et indtryk af en hel karrierevej – fra ungdomsuddannelse og elevstillinger til et fremtidigt job i en bestemt branche eller virksomhed, siger Lise Lotte Brandt.

Kontakt til fremtidens medarbejdere
Foruden at sikre en stor bredde i virksomhederne, har arrangørerne også skelet til, hvilke brancher som risikerer at mangle arbejdskraft i fremtiden.

– Vi kan se allerede nu, at der bliver rift om eksempelvis chauffører, sosu-medarbejdere og folk i bygge- og anlægsbranchen, så de brancher er naturligvis med på messen, siger Lise Lotte Brandt.

Hør om uddannelsesmulighederne
UU Vestsjælland er medarrangør af messen, og har blandt andet stået for kontakten til skolerne og de mange uddannelsesinstitutioner. UU-vejleder Mette Andersen siger:

– Sorøs Job og Uddannelsesmesse er alle tiders mulighed for at lade elever, virksomheder og uddannelsesinstitutioner møde hinanden. Jeg håber, at eleverne kommer til at møde alle “fagnørderne”, som sikrer kvalitet og udvikling i de lokale virksomheder. Jeg forventer også, at vi får vist, at eleverne med en erhvervsuddannelse og evt. en EUX er rigtig godt stillet også i forhold til at læse videre på Erhvervsakademier osv. Endelig er det vigtigt at vise, at vi har virksomhederne og uddannelsesmulighederne lige her i lokalområdet.

Praktisk information
Sorø Job- og Uddannelsesmesse løber af stablen den 18. januar og er åben for kommunens 8.-9. klasser fra 10-13, og for forældre, ledige og andre interesserede fra 13.30-15.30.

Over 30 virksomheder og flere end 10 uddannelsesinstitutioner er repræsenteret på messen, som desuden byder på en række spændende oplæg om fremtidens arbejdsmarked. Det fulde program bliver tilgængeligt på http://soroe.dk/11728.aspx.