Sorø Kommune er klar med en række trafiksikkerhedstiltag, hvis der etableres grusgrav på Smedevej 54.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Sorø Kommune har modtaget mange henvendelser omkring en mulig grusgrav på Smedevej 54. Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger:

“Smedevej 54 ligger i et råstofområde, og det betyder, at Region Sjælland kan give en tilladelse til at grave efter grus. Grus er et vigtigt råstof, som bruges til byggeri, veje osv.

Så grusgravning understøtter udviklingen og væksten i samfundet. Fra Sorø Kommunes side vil vi sørge for at se nøje på, hvad vi kan gøre for at øge trafiksikkerheden i forbindelse med grusgraven.”

En grusgrav har, som alle andre grunde, ret til, at der er adgang til offentlig vej. Kommunen har mulighed for at anvise en bestemt kørerute for lastbiltrafikken, så hensynet til trafiksikkerheden varetages bedst muligt.

På Smedevej har Sorø Kommune imidlertid kun mulighed for at anvise en kørerute ad Smedevej til Parnasvej. Kommunen har undersøgt mulighederne for at anvise eller etablere alternative ruter, men det har ikke været muligt.

Flere lastbiler
En grusgrav vil betyde en forøgelse af lastbiltrafikken på Smedevej. Det er vurderet, at trafikken vil være på ca. 3 lastbiler i timen i gennemsnit.

En trafikmåling på Smedevej foretaget i perioden den 16/10 til 2/11 viser, at der ud af 1163 køretøjer, kører 96 lastbiler og busser på Smedevej på en hverdag. Det svarer til 8 procent af al trafik på vejen.

Med grusgraven vil der være yderligere 40 lastbiler om dagen, så lastbiler og busser vil udgøre i alt 12 procent af den daglige trafik.

Skolebus og hastighedsnedsættelse
Smedevej er i dag udpeget som en farlig skolevej for skoleelever op til 5. klasse. Med den øgede lastbiltrafik er Sorø Kommune i gang med at vurdere muligheden for at udvide skolebuskørselen til at omfatte alle alderstrin i folkeskolen, så ingen børn vil være nødt til at cykle til skole ad den vestlige del af Smedevej.

Sorø Kommune vil desuden se på mulighederne for at få udbedret rabatten langs Smedevej samt at få udlagt køreasfalt, så hele strækningen fra Smedevej 54 til Parnasvej har en asfalteret kørebane på minimum 6 meter. Sorø Kommune vil desuden få foretaget midterafstribning og kantafmærkning på strækningen for at øge bilisternes opmærksomhed på kørebanen.

Kommunen vil desuden bede politiet om samtykke til at sænke hastigheden på strækningen til 40 km/t samt sænke hastigheden på Parnasvej ud for Smedevejs udmunding til 70 km/t. Begge disse tiltag forventes at være på plads, før der åbnes for grusgravning.

Sorø Kommune vil følge udviklingen omkring grusgraven og trafiksikkerheden løbende.

GemGemGemGem

GemGem