Sorø Klosterkirke er bygget som en gravkirke for Hvideslægten. Biskop Absalon indkaldte i 1161 cisterciensermunkene fra Esrum Kloster til at bygge kirken og klosteret.

Vester Broby Kirke er ligeså opført i 1100-tallet og berømt for sine mange kalkmalerier.

Alsted Kirke består af romansk apsis, kor og skib. Man kan desuden finde en runesten under tårnet mod vest.

Fjenneslev Kirke er kendt for sagnet om de to kirketårne for “tvillingerne” Absalon og Esbern Snarre. Ved kirken findes en runesten med indskriften: “Sasser rejste sten og gjorde bro” – Sasserbro ligger lige i nærheden.

Slaglille Kirke består af romansk apsis, kor og skib. Man kan desuden se en række flotte kalkmalerier.

Bromme Kirke er en romansk kirke opført af kampsten.

Munke Bjergby Kirke består af et romansk skib og kor med apsis opført af små, rå og kløvede marksten. Ved kirken står en vildtbanepæl.

Tersløse Kirke er et langhus bestående af den romanske stenkirkes skib fra 1100-tallet med senmiddelalderligt våbenhus, kapel og tårn.

Skellebjerg Kirke er anlagt i middelalderen (ca. 1100) med romansk apsis, kor og skib. Soklen har over en skråkant en rundstav af kridt. Det er en lille harmonisk landsby­kirke med en gammel altertavle og et relativt stort orgel.

Ruds Vedby Kirke er oprindelig en romansk kirke fra 1100-tallet, opført af rå og kløvet granitsten. Der er dog ikke meget tilbage af den oprindelige kirke, muligvis kun syd- og nordsiden af skibet. Ved kirkens udvidelse i den gotiske periode forsvandt både vestgavl og østgavl. Sydfløjen, som er den ældste del af Vedbygård, er et sengotisk murstenshus fra ca. 1500. Parken er åben for publikum og på amfiscenen opføres hver sommer Borgspillet.

Koloniens Kirker. Kolonien Filadelfia blev grundlagt af overlæge A. Sell i 1897 som et privathospital for epilepsiramte. Hovedkirken er fra 1903 og Skovkirken fra 1973.

Stenlille Kirke har kor og skib fra 1100-tallet med levn af oprindeligt tårn.

Stenmagle Kirke er romansk og opført i rå, kløvede marksten, med hjørnekvade af kampesten.

Kirke Flinterup Kirke omfatter romansk skib, kor og apsis af rå, kløvede og forholdsvis store kampesten i ujævne skifter.

Bjernede Rundkirke er den eneste af Danmarks syv rundkirker, som ligger på Sjælland. Kirken er forsynet med “dåbsattester”, idet der i våbenhuset over døren ind til selve kirken sidder to tavler med latinsk indskrift, som oversat til dansk lyder: “Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke, som hans søn Sune senere opførte i sten til Guds, Sct. Marias og Sct. Laurentius’ ære”.

Pedersborg Kirke har fået sit navn efter den borg, som Peder Thorstensen byggede i 1100-tallet. En murrest viser, at her ligger en rundkirke af samme dimension som den i Bjernede.

Lynge Kirke har romansk kor og skib. Præstegården er fra 1742 med to af de oprindeligt fire længer bevaret.

Sorø Klosterkirke