Torsdag 3. september var der foredrag i Alsted kirke med kirkeminister Joy Mogensen. Baggrunden for besøget var at skabe lidt ekstra opmærksom på det forestående valg til menighedsrådene, skriver Alsted Kirke i en pressemeddelelse:

At de fire sogne, Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev kunne få selve kirkeministeren til at komme, må siges at være et scoop. Hun talte over emnerne, kirke, fællesskab og demokrati. Og hun gjorde det godt.

Vi oplevede en veloplagt kirkeminister, der meget åbent og ærligt fortalte om sin entre på Christiansborg, hvor hun, uden erfaring fra det landspolitiske, skulle sætte sig ind i alt det nye, og især områderne kirke og kultur. Hvis man kunne få den opfattelse at det er nemt, så kunne Joy fortælle, at det er det ikke. Hun gav udtryk for at det er vanskeligt at være øverste leder for et område som folkekirken, hvor der faktisk er meget lidt lovgivning. Den og dens økonomi styres for ca. 80 procents vedkommende af bisperne og menighedsrådene. Det er dog kirkeministeren som godkender præsteansættelser, som forinden er godkendt af menighedsråd, provst og biskop.

Det var et meget interessant og alsidigt foredrag, hvor ministeren kom rundt om emner som, den grønne omstilling i folkekirken, begrebet kulturkristne og Søren Kirkegårds citat om, at skal det lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først evne at sætte sig i den andens sted, der hvor han er, og begynde der.
På flere måder blev det også et meget personligt foredrag, med flere historier fra ministerens eget liv. Blandt andet en gribende fortælling om, hvordan Joy kom til verden for 40 år siden i Canada og hvorfor hun fik sit navn Joy, der som bekendt betyder glæde.

Som optakt til foredraget, sang og spillede kirkesanger Poul Malthe den smukke og stemningsfulde pilgrimssang ”må din vej gå dig i møde”.

Pressefoto
Pressefoto