Der var god stemning og mange besøgende, da der blev holdt job- og uddannelsesmesse i Sorø Hallen den 16. januar. Mange var mødt op for at blive inspireret og klogere på valg af job og uddannelse.

Mange uddannelsesinstitutioner og virksomheder fra nær og fjern var mødt op. Der var især virksomheder inden for brancherne: Hotel og restauration, Bygge og anlæg, Ingeniør og teknik, Jern og metal, Industriel produktion, Transport, Detailhandel, Sundhed og pleje, Regnskab og revision, VVS og mange andre.

Dit Sorøs fotograf, Anne Beth Witte, var også forbi og tog nogle billeder af de forskellige fremmødte uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Blandt uddannelsesinstitutionerne kunne man blandt andet finde Ringsted Produktionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, ZBC, Skorstensfejeruddannelsen og VUC. Blandt virksomhederne kunne man blandt andet møde Frisør AcaPella, Hørkram Foodservice, Elektrogården, Entreprenør Jes Pedersen, Sorø Kommune, Lysen Biler, Sparekassen Sjælland-Fyn og Politiet.