Lokalrådet i Stenlille, også kaldet SHHB i daglig tale, har på ganske få uger fået sammensat en lille arbejdsgruppe, som allerede nu har haft to spændende møder omkring byens udvikling og behovet for lejeboliger i Stenlille. Og nu ser det ud til at der kommer endnu mere skub i sagerne.
Ejeren af Janusgrunden Anders Moltke-Leth ønskede et indledende møde med Lokalrådet og Kulturhuset, omkring hvilke behov og hvordan et fælleskab kunne etableres på Janusgrunden. Lokalrådet handlede hurtigt og fik hurtigt fat i et par håndfulde af borgere, som kunne have interesse for byggeriet og som kunne sætte ord på, hvordan området kunne blive mest attraktivt. Lokalrådet er ikke i tvivl om, at mange flere borgere i Stenlille vil være interesseret, men grundet den korte frist så blev det i første omgang en lille sammensætning på omkring 20 borgere. Men det er klart, at så snart ejeren af Janusgrunden Moltke-Leth har det sidste på plads med Sorø kommune, hvilket han forventer i starten af 2020, vil arbejdsgruppen igen få til opgave at indkalde til et større borgermøde for alle interesserede.

Det blev et godt møde, hvor Lokalrådet og Kulturhusets arbejdsgruppe bestående af Jytte Bennike, Jens Jacobsen, Preben Lemann og Lotte Krogh indledte mødet med en lille appetit på, hvad Stenlille har at byde på. Anders Moltke-Leth fik derefter ordet og fortalte om sine planer med dette møde. Moltke-Leth sagde også at han kunne se at der er et stort engagement i Stenlille, samt at han overvejer forskellige muligheder for bofællesskab i Stenlille. Med sig havde han tre engelske talende økonomistuderende fra Handelshøjskolen i København CBS, som arbejder for at undersøge de ønsker byens borgere har for et fremtidigt ældrefællesskab. Det blev til lidt af en udfordring indtil tilhørerne i lokalet fik et skema og så, at alle spørgsmålene trods alt stod på dansk. Så her blev noteret og krydset af om forskellige muligheder. Hvilken slags bolig ønsker man i Stenlille, handler det om ejerboliger, eller skulle det udelukkende være lejeboliger, eller måske begge dele. Her kan være ønsker om fælleshus, hvor mange m2 er der behov for, og hvor meget husleje kan man betale.

Lokalrådet gik hjem med en god fornemmelse, at der både var god stemning og dialog, og at det vil blive et utroligt spændende projekt for Stenlille.

Borgmesteren har tidligere på måneden været i Stenlille for at modtage det høringssvar som Lokalrådet har sendt til Sorø kommune, hvorpå SHHB/Lokalrådet bad om hjælp til at få gang i hjulene. Sorø kommune har været meget i mødekommende og her er der også sat nogle skibe i søen. Lokalrådet afventer i disse dage en tilbagemelding fra Borgmesteren, som allerede har lovet et møde, som skal omhandle yderligere byggemuligheder.

Foto: Stenlille
Foto: Stenlille