Af
Gert Jørgensen (C)
Bo Christensen (C)
Kasper Nygaard (V)
Susanne Borggaard (D)

De tre partier, der udgør flertallet i den ny kommunalbestyrelse i Sorø Kommune, prioriterer et bredt samarbejde og fælles løsninger i en samlet kommunalbestyrelse i perioden 2022-2025. Økonomiudvalget udvides, så flere partier kan sikres en plads, og der oprettes et helt nyt § 17, stk. 4 – udvalg, der bredt fra kommunalbestyrelsens partier kan sikre endnu mere vægt på klima- og miljødagsordenen.

Konservative, Venstre og Nye Borgerlige respekterer, at alle partier i kommunalbestyrelsen har hver deres politiske udgangspunkt og mål. Men vi vil gerne invitere til, at vi som samlet kommunalbestyrelse er fælles om at arbejde for at skabe de resultater, der gavner Sorø Kommune og kommunens borgere.

Konservative, Venstre og Nye Borgerlige har valgt at besætte formandsposterne i fagudvalgene og sikre et borgerligt flertal i fagudvalgene, samtidig med at de øvrige partier inviteres bredt ind i samtlige udvalg via tre poster i Økonomiudvalget og mindst to i hvert af de fem fagudvalg. Det sikrer det bedste udgangspunkt for at forvalte det mandat, som vælgerne har givet ved valget.

Flertallet i kommunalbestyrelsen anerkender dermed, at borgerne og vælgerne forventer, at alle bliver inddraget i det politiske arbejde, og de tre partier ønsker at bidrage konstruktivt til, at der kan skabes et bredt samarbejde om at udvikle de politiske mål og rammer for Sorø Kommune. Det er ikke forventningen, at man kan blive enige om alt. Men det er hensigten, at hele kommunalbestyrelsen løbende skal afsøge de fælles politiske muligheder med afsæt i et tillidsfuldt samarbejde.

Antallet af nyvalgte er denne gang meget stort med 12 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer. Målet er at give såvel nyvalgte som genvalgte politikere de bedste muligheder for at skabe relationer til de nye kommunalbestyrelseskollegaer og at få fælles indsigt i, hvad der kendetegner kommunalbestyrelsesarbejdet – både generelt og specifikt i Sorø Kommune. Som eksempel er det vigtigt allerede i første kvartal af 2022 at få en fælles og tidlig involvering af hele kommunalbestyrelsen i en ny Vision 2026.

Det samme gælder involvering af hele kommunalbestyrelsen i udarbejdelse af kodeks og køreplan for den næste periodes budgetarbejde.

Den afgående kommunalbestyrelse har været fælles om at have et stort fokus på klima og miljø, herunder også på borgerinddragelse i klima- og miljøarbejdet. Der vil i januar 2022 blive nedsat et udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, for perioden 2022-2025, som skal rådgive det kommende Teknik- og Planudvalg om klima og miljø i bred forstand. Udvalget skal have særligt fokus på samarbejdet i DK2020 og på implementeringen af klimahandleplanen og kommunens samlede miljøplanlægning. Udvalget kan inddrage eksterne eksperter efter behov og sekretariatsbetjenes af fagcenter Teknik, Miljø og Drift. For at sikre det brede samarbejde inviteres Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale til i fællesskab at besætte næstformandsposterne i såvel Teknik- og Planudvalget samt i det nye § 17-udvalg på klima- og miljøområdet.

Foto: ABW