Alle 8. klasser i Sorø Kommune har fået en helt særlig opgave: De skal tilrettelægge et ”pejlemærkeløb” for resten af skolen. Løbet er et led i kommunens inklusionsindsats og finder sted den 10. februar, oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Frederiksberg Skole

De pædagogiske Pejlemærker er grundstenen i Sorø Kommunes inklusionsindsats i daginstitutioner og skoler. Pejlemærkerne beskriver det fælles værdigrundlag og en fælles tilgang til samarbejdet mellem børn, familier og fagpersoner.

Over det seneste halvandet år har samtlige ca. 700 medarbejdere på børneområdet gennemgået et fælles uddannelsesforløb med afsæt i pejlemærkerne, og i efteråret blev pejlemærkerne formidlet til forældre i skoler og institutioner gennem en folder og en film. Nu er turen kommet til eleverne.

Frem mod vinterferien i uge 7 har alle kommunens 8. klasser få en helt særlig rolle at spille. De har nemlig fået til opgave at tilrettelægge et ”pejlemærkeløb” for alle elever fra 0.-7. klasse.

Projektleder på inklusionsindsatsen, John Solfjeld, siger:

– Inklusion handler netop om at skabe løsninger i fællesskab. Derfor synes vi, det er helt oplagt at inddrage eleverne, så de også får et konkret kendskab til pejlemærkerne. 8. klasserne får nu et forspring, fordi de får lejlighed til at forholde sig konkret til pejlemærkerne og arbejde med dem. Men det er bare starten på en proces, hvor det er tanken, at man i skoler og daginstitutioner skal arbejde videre med at bruge pejlemærkerne sammen med børnene.

Maria Villingshøj er lærer i 8. klasse på Sorø Borgerskole. Hun siger:

– Det er imponerende at se, hvor kreativt og engageret eleverne går ind i at skabe en rigtig god dag for de øvrige elever. De gør sig mange gode overvejelser om, hvordan de skal tilpasse indholdet i pejlemærkeløbet, så det for eksempel også giver mening for en elev i 0. klasse. Så på den måde arbejder de meget direkte med rummelighed og med at tage hensyn til andre, samtidig med at de selv lærer pejlemærkerne rigtig godt at kende ved at sætte dem i relation til deres egen skoledag.

Pejlemærkeløbet afholdes den sidste fredag før vinterferien, og bliver en dag fuld af aktiviteter og samarbejde på tværs af årgange og klasser.

Om de pædagogiske pejlemærker

De pædagogiske pejlemærker består af 10 udsagn – pejlemærker – som beskriver vigtige pointer i mødet mellem børn og unge, familier og fagpersoner. Fx ”Vi ser altid udvikling som en mulighed,” ”Vi står skulder ved skulder med børn og forældre,” og ”Vi ved, at vi selv indgår i ligningen.”

Pejlemærkerne bygger på tre pædagogiske teorier: Marte Meo, Narrativ Pædagogik og LP-modellen.

Pejlemærkerne udstikker en fælles kurs, men giver samtidig plads til, at den enkelte skole eller institution kan vælge, hvordan de konkret vil arbejde med pejlemærkerne.

Samtlige ansatte i Sorø Kommunes i dagtilbud, skoler, sfo’er og i fagcenter Børn og Familier har gennemgået en fælles pejlemærkeuddannelse.