Af Svante Svanhof, medlem af omfartsvejsgruppen under DUR.

Under overskriften ”Omfartsvejen bekymrer DN” argumenterer formanden for DN-Sorø, Niels Hilker (NH), mod en omfartsvej øst om Tersløse.  Men der er ingen grund til bekymring. Og bekymringen opstår vist kun, hvis man alene ser på tegninger og kort.

Ingen er forhåbentlig i tvivl om, at der er behov for en omfartsvej, for at lette trafikken gennem Tersløse, og her er en østlig linieføring, som projekteret, klart det bedste valg.

Det er rigtigt, at vejen vil gennemskære det område nordøst for Tersløsegaard, der i kommunalplanen er udlagt som kulturmiljø, men skaden på kulturmiljøet er vist til at overse.  For hvad er der af bevaret kulturmiljø?

Det er rigtigt, at der ligger en række (nedlagte) husmandsbrug langs den eksisterende vej, der også på moderne vis gennemskærer området, men stort set samtlige er omdannet til almindelig beboelse, med prydhaver, velfriserede græsplæner, hestefolde, flisebelagte indkørsler eller knuste skærver etc.

Jordlodderne er frasolgte og opdyrkes på helt konventionel industrialiseret vis anno 2017, med kunstgødning, sprøjtegifte og meget få typer af afgrøder. Ikke ligefrem kulturarv.

Og anlægget af en omfartsvej vil ikke ændre på det billede. Ingen eksisterende bygning vil blive eksproprieret og revet ned, og der vil fortsat være jordbrug som hidtil. Der er jo ikke tale om, at området skal udstykkes.

Selve vejen vil blive lagt, så den er i så stor afstand fra Tersløsegaard som muligt, langs eksisterende markskel, og med den naturlige bevoksning der vil komme i løbet af få år, vil den forsvinde i landskabsbilledet, set fra Tersløsegaards baghave.

Man skal jo huske på, at den trafik, som omfartsvejen skal fjerne fra den eksisterende vej, for den altdominerende dels vedkommende vil ligge på hverdage mellem 6 og 9 samt mellem 15 og 18, og det er ikke i disse tidsrum, hvor der er besøgende på Tersløsegaard. Altså, heller ingen kulturhistorisk påvirkning af Tersløsegaard. Trafikken flyttes fra 4 meters afstand af Tersløsegaards forhave til 400 meter fra baghaven, det kan vist kun siges at være en gevinst.

Hvis jeg var DN-Sorø, ville jeg i langt højere grad bekymre mig om de skitserede alternativer til linieføring, der alle vil gå igennem området syd for Tersløse, et område der i dag er uspoleret af trafikal infrastruktur og som iøvrigt også har været i Ludvig Holbergs eje.

I dette område findes der stadig ca. 50 ha med økologiske eng- og græsningsområder, der holdes i naturlig balance ved afgræsning. Det kan undre, at det ikke er hér kommunen har udlagt områder til bevaring, for her er der da noget at bevare. Og det vil blive spoleret af alle de alternative linieføringer.

Afslutningsvis vil jeg minde om, at man ikke kan foretage et anlægsarbejde uden, at det har konsekvenser for nogen eller noget, således heller ikke her, men omfartsvejsgruppen under DUR har vendt og drejet tingene grundigt, og vores anbefaling (som så er blevet til det for byrådet fremlagte forslag) er uden tvivl det bedste alternativ, alt taget i betragtning, for såvel Tersløse, byens borgere som for det omgivne miljø.