Foreningen 1684-1862 har besluttet sig for at afholde Ingemannsdagen igen i år, uanset coronakrisen. Dette sker i samarbejde med kirkerne og Ingemanns Selskabet.

Søndag den 5. juli fejres Ingemannsdagen med deltagelse af syv kirker i år. Følg med på foreningens facebookside og se mere om tidspunkterne for gudstjenesterne, eller se mere på de enkelte kirkers hjemmesider.

I år deltager Pedersborg Kirke, Niløse Kirke, Baptist Kirken i Nyrup, Sorø Klosterkirke, Ruds Vedby Kirke, Skellebjerg Kirke og Bromme Kirke.

“I den her coronatid ved vi ikke, hvordan kirkerne vælger at afholde Ingemannsgudstjenesten, nogle lader måske blot koret synge sangene, andre spiller dem blot, mens nogle gør at alle deltagere synger med. Uanset formen håber vi I vil have lyst til at møde op i en af de nævnte kirker, som fejrer dagen med kun at synge og spille Ingemanns salmer,” siger Mette Skjoldan, formand.

“Igen i år har Ingemanns Selskabet sendt os en tekst med Ingemanns forhold til enevælden. Denne tekst har alle kirkerne fået og kan bruge som de nu synes,” tilføjer hun.

“De to dygtige amatørfotografer Poul-Jørgen Larsen og Kristian Tange har hjulpet os godt med at få taget dugfriske fotos af alle de syv kirker her i foråret. Stor tak til d’herrer for billederne,” siger formanden, der er glad for at historiefestivalen således alligevel ikke bliver helt aflyst i år.

Sorø Klosterkirke. Foto: Poul Jørgen Larsen
Skellebjerg Kirke. Foto: Kristian Tange
Ruds Vedby Kirke. Foto: Poul Jørgen Larsen
Pedersborg Kirke. Foto: Kristian Tange
Nyrup Babtist Kirke. Foto: Poul Jørgen Larsen
Niløse Kirke. Foto: Poul Jørgen Larsen
Bromme Kirke. Foto: Kristian Tange
Del på sociale medier