Af Morten Suhr, kandidat til byrådet for SF og Linda Nielsen, borgmesterkandidat for SF.

Borgmesteren er i Sorø Avis 31. oktober citeret for på Danmarks Naturfredningsforenings vælgermøde, at sige at Sorø Kommune har opfyldt den klimaaftale, som Sorø Kommune indgik med Danmarks Naturfredningsforeningen i 2010.

”Vi skulle reducere CO2-udslippet med 2 % om året og slutte med at have reduceret med 20 pct. Allerede i 2016 har vi reduceret med 24 pct.” er borgmesteren citeret for i avisen.

SF-Sorø har efterspurgt tallene, der ligger bag disse udtalelser, og har fået dem tilsendt af Sorø Kommune.

Er resultatet så opnået gennem en fremsynet og visionær politik fra det nuværende byrådsflertal? Svaret er nej.

Resultatet er nået gennem dette byråds frasalg af kommunale bygninger, som dermed ikke belaster CO2 regnskabet, f.eks. betyder salget af Banevej 30 en reduktion af energiforbruget svarende til 17.000 m3 gas.

Den anden væsentlige forbedring er kommet gennem den plan for renovering og energioptimering af kommunens bygninger, som det forrige byråd satte i gang på initiativ af S og SF.

Hvis Sorø skal have en visionær og langsigtet plan som minimerer kommunens CO2 forbrug, er der brug for et andet flertal i byrådet efter 21. november.