Besøgende på Holberg Museet stiller ofte spørgsmålet: Hvorfor ejer museet ikke Holbergs egne møbler? Her er svaret:


Holbergs arbejdsværelse på Tersløsegaard. Det er hævet over enhver tvivl, at han sad i netop dette værelse og arbejdede flittigt – men det var ikke ved de udstillede møbler!
Foto: Tersløsegaard.

Holbergs stuer på Tersløsegaard er møbleret med originale møbler fra barokken, svarende til den periode 1745-54, Holberg beboede herregården. Men møblerne har aldrig tilhørt Holberg. Hvordan kan det være, at Tersløsegaard ikke udstiller Holbergs egne møbler? Sådan spørger museumsgæsterne tit. Det korte svar er, at alt Holbergs private bohave er gået tabt.

Forklaringen er, at Holberg kort før sin død i januar 1754 gjorde en tilføjelse til sit testamente. Det er kendt og veldokumenteret, at Holberg skænkede hele sin formue, det vil sige godset Tersløsegaard og sin kostelige bogsamling til Sorø Akademi. Men i den sidste testamentariske bestemmelse, som han nedskrev, mens han lå syg af lungebetændelse, indsatte han et familiemedlem som arving til alt sit løsøre.

”Mit indehafende Boe af rørende Gods og Løsøre, være sig Guld, Sølv, Meubler og Huusgeraad, Uldet og Linnet, med videre af hvad Nafn nævnes kan, skienker og giver jeg afgangne Christian Tostrups efterladte Datter Frederikke Lovisa Tostrup… Og som dette er den eneste Deel af mine Midler, som jeg ikke bortskienker til Publicum, hafer jeg ladet denne Disposition forfatte på Stemplet Papir” skrev Holberg.

19-årig arving

Frederikke Lovisa Tostrup, født 1735, var barnebarn af Holbergs ti år ældre storesøster Sofie, gift Tostrup. Hendes søn Christian Tostrup, far til Frederikke, blev ridefoged på Brorupgaard ved Slagelse. Det var den ejendom, Ludvig Holberg i 1740 købte som sin første landbrugsinvestering – og Christian Tostrup fulgte med, nu som ansat hos sin velhavende morbror. Fem år senere erhvervede Holberg Tersløsegaard og sammenlagde gårdene, hvorved godset opnåede den størrelse, der berettigede Holberg til at blive baron.

En registrering af Holbergs møbler og indbo, som den 19-årige Frederikke Tostrup arvede i 1754, kendes ikke. Det vides, at hun senere blev gift med en officer, kaptajn Christopher von Schwartzen, og flyttede ind i Fortunstokken på Kastellet i København. I 1797 blev hun enke og døde selv i 1809, hvorefter parrets ældste søn arvede indboet.

Sønnen var opkaldt efter familiens berømte forfader og døbt Ludvig Holberg von Schwartzen. Han blev justitsråd og herredsfoged i Lejre – men det gik ham ilde. Han blev anklaget for underslæb og sat i fængsel. Det er på det tidspunkt i begyndelsen af 1800-tallet, at Holbergs bohave forsvinder. Det blev nemlig spredt for alle vinde, da Staten bortsolgte det hele på auktion for at dække sit tab ved bedrageriet.

…………………

HolbergMuseets sæson 2019 er slut. Det er blevet for koldt og for mørkt at besøge Holbergs stuer, som står uopvarmede og uden lys. Der er dog liv og aktivitet på Tersløsegaard vinteren igennem. Herregårdens to sidelænger (som i modsætning til hovedbygningens museum har indlagt varme og elektricitet!) rummer fire helårsboliger, hvor både Holbergs skikkelige enke, Tersløsegaards foreviser og to andre familier lever. Foruden deres private gøremål foretages vinteren igennem vedligeholdelseopgaver af de ansatte havefolk. Samtidig arbejder bestyrelsen og foreviseren bag kulisserne med at tilrettelægge arrangementer og fornyelse af samlingerne for den kommende sæson 2020. Den indledes søndag den 7. juni. Allerede fra april 2020 er bestilte museumsbesøg dog velkomne. Tid kan bestilles hos museets foreviser ved henvendelse til post@tersloesegaard.dk eller telefon 7446 6770. Entré i 2020 er 60 kr. pr. person, dog gratis for børn under 12 år. Årskort med ubegrænset adgang til museum og alle arrangementer kan erhverves for 350 kr.

Del på sociale medier