Af Lars Schmidt, Henrik Kjølby og Lars Damgaard, Dansk Folkeparti Sorø

Man kan fristes til at tro, at ikke alle folkevalgte politikere i Sorø byråd vil udvikling i Sorø Kommune. Mange gode kræfter bliver spildt på kun at modarbejde og vanskeliggøre gode og sunde initiativer. Hvad enten de kommer fra borgere, erhvervsliv, ansatte eller politiske ”modstandere”.

Ikke alene i forhold til Sorø og omegn oplever vi en modstand imod initiativer og udvikling. Også initiativer i vores mindre og små bysamfund bliver forsøgt nedstemt. Socialdemokratiet og Enhedslisten har klart tilkendegivet, at de heller ikke er interesseret i udvikling i den nordlige del af kommune.

Socialdemokratiet har for nylig stemt imod Dansk Folkepartis forslag om et Sundhedshus i Dianalund! Med et argument om at, ”vi vil hellere udvikle det sundhedscenter, vi allerede har i Sorø”.

Senest har Socialdemokratiet og Enhedslisten stemt imod at lade nogle fantastisk forslag om gennemgribende og tiltrængt renovering af Holbergskolen indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Og listen er lang, for bare at nævne endnu et par eksempler af ældre dato. Aldis ønske om at bygge en ny dagligvarebutik i Sorø. Et godt projekt til genoplivning af handelslivet i Sorø bymidte. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte imod.

En lokalplansændring, der gjorde det muligt for vinterbaderne at bygge en lille saunabygning ved siden af lystfiskerforeningen. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stemte imod.

En lokalplansændring, der muliggør et ejendomsprojekt på ”Fakta-grunden”. Et godt projekt, der vil kunne tiltrække nye skatteborgere til kommunen og forskønne Sorø bymidte. Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet stemte imod.

Ovennævnte er blot nogle af de talrige eksempler på udvikling, som heldigvis med støtte og opbakning fra Dansk Folkepartis tre stemmer i byrådet er realiseret og igangsat af den nuværende flertalsgruppe.

Men nu skal jo ret være ret. Så vi bør også nævne et enkelt udviklingspunkt Socialdemokratiet er for. I flere år har de konsekvent været imod en udvikling/udstykning af Pilegårdstrekanten i Dianalund. På det punkt har de trods alt ændret synspunkt. Måske ”signalværdien” nu er god, ved at sig ja til den udstykning.

Del på sociale medier