Danmarks Naturfredningsforening søger godt 100 frivillige ambassadører, én i hver kommune.

Baggrunden er, at over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet – der tales om en reel insektkrise.

Danmarks grønne arealer er for ensartede.

Det er et problem for alle de sommerfugle, vilde bier og andre insekter, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde.

Du kan læse mere om projektet og muligheden for at blive sommerfugleambassadør her.

Foto: ABW