Af Bo Mouritzen, Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten i Sorø

Politik er et spørgsmål om prioriteringer. Når det politisk vælges at give til en sag, så er der andre der ikke kan få, og det er grundlæggende der de politiske forskelle kan ses.

Derfor er det også ganske sigende, at viceborgmester Lars Schmidt fra DF og Borgmester Gert Jørgensen fra de Konservative, har besluttet at bruge 23.000 kr. kommunale kroner, personaleressourcer og lokaler på at afholde Gert Jørgensens 60 års fødselsdag.

Der står i invitationen, at det er på Kommunalbestyrelsens vegne, der er inviteret, men det er aldrig besluttet af Kommunalbestyrelsen, faktisk er Kommunalbestyrelsen aldrig blevet orienteret, inden invitationen blev sendt ud. Det ved vi med sikkerhed, for så havde Enhedslisten stemt imod!

Der er sikkert nogen, der vil sige ”Skidt med det, det er jo bare 23.000 kr. og meget lidt i et budget”, men det skal ses i sammenhæng med, at Kommunalbestyrelsen (med undtagelse af Enhedslisten), så sent som på mødet i september besluttede, at det underskud, der især er på specialundervisningen, bliver dækket af nedskæringer på serviceniveauet. I praksis sker det på den måde, at der findes en million kroner ved, at spare på vikarudgifter resten af året.

Konsekvensen er, at børn i udskolingen sendes hjem i ydertimerne i stedet for at få vikar ved faste læreres fravær. Det er de børn, der skal op til deres afsluttende eksaminer næste forår. Eksaminer, der har stor betydning for, hvilke uddannelsesmuligheder de har efter grundskolen.

Stenlille Skole har sparet 240.000 kr. sammen til at til at bygge og renovere legeplads for. Disse penge er nu inddraget og går til at betale for underskuddet på området.

På daginstitutionsområdet skal institutionerne vise ”tilbageholdenhed” resten af året. I Enhedslisten kalder vi en spade for spade – Der er reelt tale om en voldsom serviceforringelse, når der hos de mindste skal findes 800.000 kr. inden årets udgang!

Det burde være almen anstændighed, at borgmester og viceborgmester ikke bryder med alle normer og regler, for at fejre Gert Jørgensen, samtidig med at der gennemføres nedskæringer hos børnene.

Det burde i hvert fald være et punkt, hvor der kan vises ”tilbageholdenhed”.