Af Mogens Hansen, Søbjærg i svar til artikel i SN. 

Hvem har klokket i det på Klokkergården?

Projektet på ovennævnte vejanlæg er så fejlbehæftet i forhold til normal god projekteringsskik for vejbyggeri (vejregler og normer fra Vejdirektoratet), at der må skulle placeres et ansvar.

Det er så amatøragtigt, at man tvivler på om Sorø Kommune har benyttet sig af professionelle rådgivende ingeniører i projekteringsfasen.

Hvis man har, kan det ikke være rigtigt, at Sorøs borgere skal betale for så ansvarspådragende fejl af egen lomme.

I enhver normal rådgiverkontrakt er der dækning for fejl og mangler i form af garanti, forsikring eller egenkapitalen, så hvorfor skal en kommunal pulje afsat til et helt andet formål, og endda delvis til et andet projekt, betale?

Puljer afsat til uforudsete udgifter er normalt til ukendt forurening/fortidsminder eller vejrligsforanstaltninger, og bruges de ikke, tilbageføres de til kommunekassen.

Det er for tyndt blot at slå ud med armene og lade kommunekassen betale.

Hvem har ansvaret?

Løsningen, det nu ender med, er i øvrigt helt utilstedelig i et nybyggeri, rent bæredygtigheds- og holdbarhedsmæssig.

Ps. Undertegnede støtter op om Blå Fornyelse ved kommunevalget, og som det b.la. fremgår af sagen her, er der virkelig brug for nye kompetencer i Sorø Kommune.