Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

På sidste byrådsmøde blev der diskuteret mere overvågning og ikke mindst en centralisering af den eksisterende. For Enhedslisten er det bekymrende, hvor meget vi har vænnet os til kameraer. En principiel debat om den stigende overvågning generelt i samfundet er fuldstændigt fraværende.

Bo Mouritzen

Vi oplever Sorø Kommunes ITV politik som bekymrende på flere felter. Der er en sammenblanding af flere formål, ligesom der efter Enhedslistens opfattelse er for mange, der efterfølgende kan se med på billederne, hvis formålet primært er, at billederne skal bidrage til efterforskning. I så fald er det vel alene politiet der skal bruge dem?

Helt grundlæggende er efter vores opfattelse meget stor tvivl om den kriminalpræventive effekt ved brug af videokameraer. Som hovedregel fører det blot til, at de der laver kriminalitet maskerer sig. Der hvor effekten kan være størst er i forbindelse, med opklaringen af større kriminalsager som bandekriminalitet, terror og røverier hvor kameraerne kan bruges i efterforskningen, den slags kriminalitet har vi stort set ikke i Sorø.

Det største problem ved videoovervågning er, at det også medfører en mistænkeliggørelse af ganske uskyldige menneskers færden. Hvor meget af det kan legitimeres for at få dømt en enkelt kriminel?

Tryghed er vigtigt, Det er vi helt enige i. Men vi skal huske, at kameraer også signalerer et utrygt område. Efter vores opfattelse er Sorø Kommune ikke et så utrygt sted at færdes. Ser vi på krimina-litetsraten for indbrud og tyveri er den stadig meget lav i Sorø.

For Enhedslisten har den enkeltes frihed, herunder retten til at leve et uovervåget liv, en større værdi. Derfor er vi især skeptiske overfor at ”undersøge muligheder for optimering af tyveri- og videoovervågningsanlæg med central styring”.

Videokameraer ses som et led i skabelsen af et overvågningssamfund med en afledt panoptisk effekt. Hertil er der sikkert nogle der vil sige, at hvis man ikke gør noget galt, så har man ikke noget at frygte. Men det er personer der ikke har opdaget hvor let det er at lægge videoer op på nettet. Videoer der ofte viser, at når man kan tage billeder, så er der en risiko for at de bliver brugt til andet end det der var hensigten.

Sociale og relationelle indsatser har efter vores opfattelse en langt højere effekt og bør prioriteres i stedet.