Sorø Kommune modtager for tiden mange henvendelser fra borgere, som undrer sig over den omfattende kørsel med lastbiler på Fulbyvej. Kommunen oplyser, at der er tale om tilkørsel af jord til terrænregulering af landbrugsarealer ved Hestehavevej.

Terrænregulering af landbrugsarealer kræver ikke tilladelse fra kommunen, ligesom kommunen heller ikke har mulighed for at stille krav til, hvordan tilkørslen finder sted. Arbejdet på Hestehavevej skal være afsluttet, så den pågældende landbrugsjord bliver opdyrket igen i år, hvilket betyder, at den omfattende kørsel ikke vil strække sig over længere tid.

Sorø Kommune har fået oplyst, at jordkørslerne forventes at være afsluttet i midten af marts. Herefter vil kommunen foretage et tilsyn med arealerne.