Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem – Enhedslisten i Sorø

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen behandlede vi igen den såkaldte ”Vision 2022”

For Enhedslisten endte det som en af de dage, hvor vi undrer os over, hvad Sorø Kommune mener en vision er.

Vision 2022 er tilsyneladende bare en sammenskrivning, af en lang række ting vi har gjort, eller ønsker at få gjort.

Men der er ingen en vision overhovedet, og når der endeligt er noget nyt ind over, som for eksempel udviklingen af en digitaliseringsstrategi på børne- og ungeområdet, så er det ikke noget vi starter som en vision, men fordi der kommet centrale ordrer.

Problemet er, at Vision 2022 realiseres som en del af Sorø Kommunes generelle opgaveløsning, ikke som en vision for retning og fremtidigt arbejde.

Læser man i Den Danske Ordbog så beskrives en vision som: ”Idé eller forestilling om fremtiden”

Hvordan en vision nogensinde er blevet til en opremsning af det vi allerede gør, ved vi ikke, men det er i hvert fald ikke det styreredskab, som en vision bør være.

Vision 2022 har ikke bidraget med meget, det er ikke engang sådan, at aktiviteterne er skrevet sammen. De står stadig som adskilte enkeltindsatser, ofte fuldstændigt uafhængig af ”visionen”. Meget af det det der står, er oven i købet bare ord, der er ikke nogen væsentlig substans i.

Med disse ord, tog vi orienteringen til efterretning, vel vidende, at det er fuldstændigt spild af tid, og uden at få indflydelse på nogen som helst.

Allerede den 23. april 2019 formulerede Enhedslisten, at det helt grundlæggende problem i Sorø Kommune efter vores opfattelse er de strukturelle ubalancer.

På den ene side betragtes befolkningstilvækst enøjet som en succes. På den anden side, er fundamentet til at modtage flere indbyggere slet ikke på plads; vi mangler daginstitutionspladser, og der skal i løbet af få år rigtigt mange børn i SFO og skoler, uden at der er plads.

Vi udstykker jorden uden at tage højde for trafikale forhold – senest er det set både i Pilegårdstre-kanten og på Rørstensgården. Kasper Nygaard fra venstre, har også omtalt det som et problem på det seneste.

Vi tilgodeser erhvervslivet i en helt absurd grad uden på noget måde at bede dem bidrage til at løfte de fælles opgaver.

Vækst, for vækstens skyld, er ikke et mål i sig selv for Enhedslisten.

Vi ser hellere 25.000 borgere, der oplever, at der er kvalitet i de kommunale tilbud, end vi ser 30.000 borgere, der oplever, at kommunen ikke kan stille tilbud til rådighed som de er tilfredse med.

En vision er for Enhedslisten, at turde hæve sig over det daglige politiske niveau, tænke visionært og efterfølgende skabe en by hvor, man som borger føler, at de ting der giver en lettere dagligdag er til rådighed og af god kvalitet.

Foto: SDL

 

Del på sociale medier