Nu sker der tilsyneladende endelig noget med sagsbehandlingstiderne i byggesager. Et område der har sejlet i en årrække, og som har givet Sorø Kommune dårlige karakterer i Dansk Byggeris sammenlignende analyser.

I mange kommuner er digitalisering løsningen på alle problemer, og snart vil man også kunne indberette byggesager digitalt i Sorø Kommune. Det vil give hurtigere byggesagsbehandling og større fleksibilitet for borgere og virksomheder. Men først skal der ryddes op. “Når en byggesag afsluttes, skal borgeren bl.a. indsende en færdigmelding til kommunen, som vi så bruger til at registrere byggeriet i BBR. Men det sker at borgeren glemmer at færdigmelde, og så står sagen som uafsluttet, og byggeriet er ikke registreret som færdigt i BBR”, forklarer Teknik, Miljø og Driftschef i Sorø Kommune, Morten Olesen, der nu vil tage fat på alle de uafsluttede sager.

Borgere og virksomheder i Sorø Kommune kan se frem til hurtigere behandling af byggesager når byggesagssystemet Byg og Miljø tages i brug i løbet af foråret. Ligesom godt 80 andre kommuner i landet vil Sorø Kommune styrke byggesagsbehandlingen gennem øget digitalisering.

Før man kan opnå de fulde fordele af systemet, skal der gennemføres en omfattende registrering – en såkaldt geokodning – af alt byggeri kommunen. Det betyder at alt byggeri, nyt som gammelt, skal registreres med koordinater, så hver enkelt bygning kan identificeres i det centrale bygnings- og boligregister, BBR.

Derfor er Sorø Kommune, ligesom mange af landets øvrige kommuner, i fuld gang med at få afsluttet uafsluttede byggesager.

Hvis man som borger eller virksomhed har en byggesag som ikke er afsluttet, kan man derfor vente at blive kontaktet af kommunen i løbet af de kommende måneder.

Du kan også kontakte kommunen. Morten Olesen, Teknik, Miljø og Driftschefen, træffes på telefon 57 87 63 54.