Onsdag 10. september kl. 17.00 er der familie-gudstjeneste i Slaglille Kirke for børn og voksne med bibelske læsninger, sang og musik.

Fjenneslev Kirkes børnekor kommer og hjælper til med at gøre gudstjenesten ekstra festlig.

Efter gudstjenesten serveres franske hotdogs i våbenhuset. Så drop indkøb, madlavning og opvask til fordel for kirkeliv, fællessang og samvær generationerne imellem.

Børnekoret afholder prøver om onsdagen kl. 14.35 i Musiksalen på Sorø Borgerskole. Den er åbent for alle børn fra 3.-6. klasse. Man kan læse mere om koret på hjemmesiden www.hvide-musik.dk.

hotdog