Torsdag den 31. marts 2011 kl. 15 danner Sorø Sognegård atter rammen om en studiekreds omkring klassisk litteratur.

Denne gang vil sognepræst Kristian Østergård gennemgå Homo Faber af Max Frisch, en psykologisk udviklingsroman fra 1957.

Homo Faber er historien om den rationelle teknokrat Faber, der nægter at vedkende sig de elementer i tilværelsen, som ikke kan måles eller vejes. Men virkeligheden sniger sig ind på ham, og det ender tragisk.

Sorø Sognegård