Hvad betyder FN’s verdensmål for Sorø Kommune? Og hvordan kan kommunen og borgerne bidrage til en bæredygtig fremtid? Kig forbi Sorø Kommunes stand på Klassisk Køredag i Sorø og Grundlovsdag i Dianalund og vær med i debatten.

HeatWeed. Foto: Sorø Kommune.

Sorø Kommune deltager i år med en stand ved Grundlovsdag i Dianalund den 5. juni. Samme dag er der Klassisk Køredag i Sorø, og også her står Sorø Kommune klar til at få en god snak med borgere og andre interesserede om FN’s verdensmål og byrådets nye vision.

I Sorø kan du også opleve kommunens helt nye, miljøvenlige maskine til ukrudtsbekæmpelse, HeatWeed, som sparer CO2 ved at bruge damp i stedet for gas.

Borgmester Gert Jørgensen opfordrer alle til at kigge forbi standen og give et input til byrådets arbejde med den nye vision.

“Da vi i maj holdt borgermøde om byrådets kommende vision med Connie Hedegaard som oplægsholder, kom der over 100 borgere. Det tager jeg som et udtryk for, at vi med beslutningen om at tage afsæt i FN’s verdensmål rammer ind i noget, som mange borgere finder interessant og relevant. Det glæder mig meget.

I respekt for det store engagement vi oplever hos både borgere, interessegrupper og andre, har vi valgt at være til stede både ved Klassisk Køredag i Sorø og ved Grundlovsdag i Dianalund. Her er alle velkomne til at kigge forbi og høre mere om byrådets vision og FN’s verdensmål og komme med indspil til strategien,” siger han.