CEPOS-ranglisten, der sammenligner undervisningseffekten på de danske grundskoler, er udkommet. Sorø Privatskole rangerer på en flot 31. plads på den netop offentliggjort rangliste, og skolen er blandt de 4 højest placerede skoler i Region Sjælland.

Dimission 2016. Foto: Sorø Privatskole

+0,7 karakterpoint. Så meget har Sorø Privatskole løftet eleverne mere end andre sammenlignelige skoler. Det viser analysen fra tænketanken CEPOS, der sammenholder de enkelte skolers resultater med 9. klasses afgangskarakterer og den socioøkonomiske reference. Analysen placerer Sorø Privatskole som nummer 31 på ranglisten, der går fra 1 til 1.327, hvor 1 er det bedste.

”Vi er super stolte over placeringen, ingen tvivl om det, men CEPOS-ranglisten er én blandt flere måder, man kan måle, vurdere og sammenligne skoler på. Det vigtigste for os er, at Sorø Privatskole har leveret gode resultater og høj undervisningseffekt flere år i træk og fortsat vil gøre det. Det gælder dels gode afgangskarakterer på 9. årgang og faglige resultater i prøver og tests på andre årgange, men det gælder også høj tilfredshed i trivselsundersøgelserne blandt eleverne og arbejdspladsvurderingerne blandt medarbejderne,” forklarer Lene Topshøj, konstitueret skoleleder på Sorø Privatskole.

Sorø Privatskole er lige nu i gang med et 3-årigt udviklingsarbejde, der har fokus på at skabe glade og motiverede elever i forhold til egen læring. Læringsledelsen arbejder blandt andet med læringsmål, læringsstrategier, læreprocesser og læringsprogression for at øge læringsudbyttet for den enkelte elev.

”På Sorø Privatskole har vi en ambition om, at vi skal være blandt de bedste skoler i Danmark, og det kan kun lade sig gøre, hvis man har en skole med engagerede elever og dygtige medarbejdere. Derfor har vi løbende fokus på udvikling af skolens læringsmiljø og fastholdelse og rekruttering af gode medarbejdere,” supplerer Lene Topshøj.

Skolestart. Foto: Sorø Privatskole

Undervisningsministeriet har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark, der tager højde for elevernes sociale og økonomiske baggrund. På den måde kan man tegne et billede af, om den enkelte skoles elever har klaret 9. klasses afgangsprøve bedre eller dårligere end elever på landsplan med samme baggrund. På nogle skoler leverer eleverne på 9. årgang bedre afgangsresultater end forventet, og på andre skoler gør det modsatte sig gældende. Man kan da tale om, at skolen har en positiv eller negativ undervisningseffekt.