I disse Corona-tider, hvor vi skal være hjemme, eller gå tur – hvad kan en lokalhistorisk interesseret person, så få tiden til at gå med? Arkivleder Jørgen Mogensen har disse forslag til aktiviteter:

• Bestil en af de mere end 30 lokalhistoriske bøger, der er til salg via vores hjemmeside: https://www.gammeldianalund.dk/bogsalg-2.html. De kan bestilles online, så man undgår menneskelig kontakt.
• Brug en af vore tre lokalhistoriske ture, der kan ses digitalt: https://www.gammeldianalund.dk/historier-2/byvandringer/index.html. To af dem foretages til fods, og foregår i henholdsvis Dianalund og Ruds Vedby. Den ene er et besøg hos vore oldtidsminder. Det gøres lettest i bil eller på cykel.
• Find historier på https://www.gammeldianalund.dk/historier-2/index.html og på http://www.vhid.dk/ Ca. 30 historier fra lokalområdet kan læses her.

Men du kan også hjælpe lokalarkivet med at indsamle data fra denne Coronatid. I dag har Lokalarkivet næsten ingen informationer om Den spanske Syge 1918/1919 og slet ingen informationer om børnelammelsen i 1950’erne. Noget tilsvarende bør ikke ske for denne epidemi.

Til butiksejere: gem de skilte, I har skrevet i jeres butikker og aflever det til Lokalarkivet, fortæl hvordan I klarede jer igennem

Til privatmennesker og skoleelever: fotografer og dokumenter hvordan I klarer hjemmeundervisning og dagligdag og aflever det til Lokalarkivet. Skolebørn kan her øve sig i at indsamle historisk information.

Til lærere og pædagoger, hvordan organiserer I hjemmeundervisning og pasningsordning.

Til virksomheder: hvordan blev I ramt, måtte I lukke, neddrosle, tage særlige hensyn.

Når denne Coronatid er ovre, burde Lokalarkivet gerne have rigeligt dokumentation fra Lokalsamfundet under denne epidemien.

Lokalarkivet er åben igen efter påske. Nøjagtig åbningsdag meddeles senere. Adressen er Sømosevej 44. Den digitale adresse er jmog@soroe.dk

Jeg glæder mig til at sortere i den forhåbentlige store bunke af indberetninger.

Brug skærmen til at søge og samle information. Foto: ABW

 

 

 

Del på sociale medier