Med kampagnen Hjælp Fisken sætter Sorø og Slagelse Kommuner i juni fokus på korrekt håndtering af spildevand. Hælder du kemikalier, sæbe eller maling i regnvandsristen, går det nemlig ud over fisk i åer og søer. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Vand fra regnvandsriste i Dianalund bliver ledt til Bjørnevad å. Desværre lever vandkvaliteten i Bjørnevad å på delstrækninger ikke op til målsætningerne. Derfor skal der gøres en indsats for at forbedre forholdene for dyre- og planteliv i Bjørnevad å. Det får nu Sorø Kommune til at tale fiskenes sag i kampagnen Hjælp Fisken, som løber af stablen i midten juni. Som led i kampagnen får borgere og virksomheder i området en folder med forklaring på, hvordan man korrekt skaffer sig af med miljøfarligt affald.

Miljømedarbejder i Sorø Kommune, Lone Nielsen, siger:
– Vandet fra regnvandsristene i Dianalund løber til Bjørnvad å, så hvis man hælder malingsrester eller bilshampoo i risten, så løber det direkte ud i hovedet på de dyr, der lever i åen.

Peter Dorff Hansen, leder af Natur og Miljø i Sorø Kommune, siger:
– Kampagnen ”Hjælp Fisken” henvender sig især til borgere og virksomheder i Dianalundområdet, fordi vandkvaliteten i Bjørnevad å på delstrækninger ikke op til målsætningerne. Jeg håber, at informationskampagnen vil få folk til at være opmærksomme på, hvad de hælder i risten.

Sorø Kommune vil følge tilstanden i Bjørnvad å i den kommende tid.

Læs mere om kampagnen på www.soroe.dk/hjælpfisken.

Tre tips, der hjælper fisken:
• Regnvandsristen er til regnvand
• Sæbevand skal i toilettet
• Kemi, olie og lignende skal afleveres på genbrugspladsen.